7

Jai Sadana

Jai Sadana

CEO Script Foundation

Shreyansh Varshney

Shreyansh Varshney

Pursuing BTECH at JIIT Noida.

AKHIL RUHIL

AKHIL RUHIL

Student.

shubham karnwal

shubham karnwal

Student , chandigarh university